Att idrotten i skolan ska vara med anpassad och tillgänglig för alla, även att betygskriterierna ska vara mer anpassad efter förutsättningar som varje enskild individ har.

Inte nöjd? Gå tillbaka och testa igen!