Hilda_1

Jag är inte
min sjukdom

Hilda_2

Min dröm är att komma till
Ungdoms-SM

Hilda, 15 år, Norberg

Från barn till vuxen

Övergången från barn- till vuxenvården är en stor omställning med ny personal, rutin, miljö och kultur – och ett större eget ansvar för patienten. Många känner ofta oro och anser att de inte får tillräcklig information. Med bra metod och plan för förberedelse, överlämning och mottagande kan övergången ske utan att ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom känner oro och osäkerhet. Det finns även ett glapp mellan det specialiststöd som ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom upplever att de behöver, jämfört med vad de får.

LÄS MER >
DSC03485_retusch

"Jag har knappt missat en träning"

Drömskalan

Juniormästare i brottning
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRÅGA 1

Känner/kände du oro i samband med övergången från barn- till vuxenmottagning?

Hela 74 procent av de som ska gå eller redan har gått från barn- till vuxenmottagning upplever eller upplevde oro i samband med övergången. Bland de som står inför övergången just nu, de mellan 15–18 år, uppger fler än åtta av tio att de känner sig oroliga.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
15-18 år81 %19 %
19-22 år69 %31 %
KönJaNej
Kille73 %27 %
Tjej74 %26 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium80 %20 %
Eftergymnasial utbildning75 %25 %
Arbetar59 %41 %
Annat100 %0 %

FRÅGA 2

Får/fick du tillräckligt med information i samband med övergången från barn- till vuxenmottagning?

Samtidigt som en klar majoritet känner eller kände oro i samband med övergången anser hela sju av tio att de inte får eller fått tillräcklig information. Åsikten gäller i lika stor utsträckning bland de som står inför övergången, i åldrarna mellan 15–18 år, och bland de som precis gått igenom den, i åldersgruppen 19–22 år.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
15-18 år29 %71 %
19-22 år30 %70 %
KönJaNej
Kille33 %67 %
Tjej29 %71 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium33 %67 %
Eftergymnasial utbildning25 %75 %
Arbetar28 %72 %
Annat17 %83 %

FRÅGA 3

Vet du vad kvalitetsregister är och hur de kan användas i forskning?

Över sju av tio svarar att de inte vet vad ett kvalitetsregister är. Kvalitetsregister är ett viktigt verktyg för både det enskilda sjukhusets kvalitets- och utvecklingsarbete och för sjukvården och forskningen i stort. Om kunskapen om kvalitetsregister ökar bland barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom kommer troligtvis även delaktigheten att öka.

LÄS MER >
Ja
Nej

Störst andel ja: Blekinge

Störst andel nej: Dalarna

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år20 %80 %
15-18 år29 %71 %
19-22 år23 %77 %
23-32 år25 %75 %
KönJaNej
Kille15 %85 %
Tjej26 %74 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium24 %76 %
Eftergymnasial utbildning21 %79 %
Arbetar28 %72 %
Annat17 %83 %