Minell_1

Jag är inte
min sjukdom

Minell_ny

Min dröm
är att bli popstjärna

Minell, 10 år, Falun

Skola och stöd

Det är i skolan vi lägger grunden för framtiden. Här formas kunskap, identitet och vänskapsband som följer en hela livet. Att alla barn och ungdomar ska få delta i undervisningen på lika villkor kan därför tyckas självklart – men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Det är skolans ansvar att anpassa och organisera undervisningen så att elever med funktionsnedsättning har förutsättningar att nå målen. Ofta är det som behövs förståelse och kunskap kring elevens situation, eller ibland ett extra hjälpmedel. Ändå upplever många elever med reumatisk sjukdom att deras rättigheter inte tillgodoses.

LÄS MER >
DSC03045_retusch

"Genom att stå på scenen kan man visa andra att det går"

Drömskalan

Popstjärna
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRÅGA 1

Upplever du att dina lärare har kunskap och förståelse om vad reumatisk sjukdom innebär?

Nästan sex av tio grundskole- och gymnasieelever med reumatisk sjukdom upplever att deras lärare inte har tillräcklig kunskap och förståelse om deras situation. Åsikterna är i princip lika mellan könen, men upplevelsen av bristande förståelse och kunskap hos lärare ökar med åldern.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år54 %46 %
15-18 år36 %64 %
19-22 år29 %71 %
23-32 år20 %80 %
KönJaNej
Kille44 %56 %
Tjej43 %57 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium43 %57 %

FRÅGA 2

Får du de hjälpmedel du behöver för att kunna delta i undervisningen? Exempel på hjälpmedel som kan behövas är ergonomisk stol eller greppvänlig sax.

Fyra av tio elever i grundskolan eller gymnasiet med reumatisk sjukdom anser att de inte får de hjälpmedel de behöver för att kunna delta i undervisningen. Ibland är de hjälpmedel som behövs enkla, men kan göra enorm skillnad. Det är skolans uppgift att se till att elever med reumatisk sjukdom ges förutsättningar att kunna delta i undervisningen och nå målen.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år63 %37 %
15-18 år60 %40 %
19-22 år57 %43 %
23-32 år50 %50 %
KönJaNej
Kille68 %32 %
Tjej57 %43 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium60 %40 %

FRÅGA 3

Upplever du att din idrottslärare lyssnar och tror på dig gällande din reumatiska sjukdom?

Nästan tre av tio elever i grundskolan eller gymnasiet med reumatisk sjukdom upplever att deras idrottslärare inte lyssnar och tror på dem när de berättar om sin reumatiska sjukdom. Som idrottslärare är det viktigt att ha en löpande dialog och stötta i att hitta sätt för eleven att delta utifrån sina egna förutsättningar – inte misstänkliggöra eller skuldbelägga.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år81 %19 %
15-18 år66 %34 %
19-22 år57 %43 %
23-32 år60 %40 %
KönJaNej
Kille79 %21 %
Tjej70 %30 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium72 %28 %