Liu

Jag är inte
min sjukdom

Linus_2

Min dröm är att dyka på
Britannic

Linus, 23 år, Kristianstad

Vård och behandling

Barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom ska få evidensbaserad och individanpassad vård och medicinsk behandling. Olika behandlingsalternativ ska utvärderas i dialog mellan läkare och patient för att hitta rätt väg framåt. Reumatisk sjukdom ska aldrig vara ett hinder för att studera eller etablera sig på arbetsmarknaden. Många känner oro över att deras reumatiska sjukdom ska påverka deras ekonomiska situation under studietiden – och flera har även avstått från att söka vård och följa sin medicinska behandling på grund av detta.

LÄS MER >
DSC03016_retusch

"Känslan när jag dyker är smärtfri och väldigt avslappnad"

Drömskalan

Vrakdykare
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FRÅGA 1

Upplever du att du har möjlighet att påverka val av medicinsk behandling?

Nästan fyra av tio upplever att de inte har möjlighet att påverka valet av sin medicinska behandling. Åsikten är relativt jämnt fördelad mellan åldrarna, men killar har en något mer negativ upplevelse.

LÄS MER >
Ja
Nej

Störst andel ja: Västmanland

Störst andel nej: Södermanland

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år62 %38 %
15-18 år63 %38 %
19-22 år61 %39 %
23-32 år66 %34 %
KönJaNej
Kille59 %41 %
Tjej65 %35 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium60 %40 %
Eftergymnasial utbildning62 %38 %
Arbetar69 %31 %
Annat56 %44 %

FRÅGA 2

Upplever du att du är nöjd med din medicinska behandling?

Samtidigt som 36 procent av de tillfrågade inte är nöjda med sin medicinska behandling anser lika många att de inte har möjlighet att påverka valet av behandling. Delaktighet är ofta en förutsättning för att vara nöjd med sin medicinska behandling.

LÄS MER >
Ja
Nej

Störst andel ja: Kalmar

Störst andel nej: Blekinge & Gotland

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
0-14 år75 %25 %
15-18 år60 %40 %
19-22 år67 %33 %
23-32 år63 %37 %
KönJaNej
Kille80 %20 %
Tjej63 %37 %
SysselsättningJaNej
Grundskola / gymnasium65 %35 %
Eftergymnasial utbildning58 %42 %
Arbetar71 %29 %
Annat51 %49 %

FRÅGA 3

Känner du oro över att ditt studiemedel inte ska räcka till vårdbesök och medicinsk behandling?

Av de som studerar på eftergymnasial utbildning är nästan sju av tio oroliga över att studiemedlet inte ska täcka kostnader för vårdbesök och medicinsk behandling. De i åldrarna mellan 23–32 år är allra mest oroliga – hela 70 procent. Kvinnor är något mer oroliga kring att få studiemedlet att räcka till jämfört med män, 67 respektive 60 procent.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
19-22 år60 %40 %
23-32 år70 %30 %
KönJaNej
Kille60 %40 %
Tjej67 %33 %
SysselsättningJaNej
Eftergymnasial utbildning67 %33 %

FRÅGA 4

Har du någon gång avstått från att söka vård eller följa din medicinska behandling på grund av kostnaderna för detta?

35 procent av de som läser en eftergymnasial utbildning menar att de har avstått att söka vård eller följa sin medicinska behandling på grund av kostnaderna. Att avstå från vård och sin medicinska behandling kan innebära ökad och långvarig smärta, trötthet, stelhet, inflammation och destruktion av leder. Detta kan i sin tur påverka studierna och göra det svårare att uppnå tillräckliga studieresultat för att säkra nästa termins studiemedel.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
19-22 år25 %75 %
23-32 år39 %41 %
KönJaNej
Kille40 %60 %
Tjej34 %66 %
SysselsättningJaNej
Eftergymnasial utbildning35 %65 %

FRÅGA 5

Upplever du att din arbetsgivare har kunskap om din reumatiska sjukdom och metoder för att du ska kunna utföra ditt arbete?

Nästan sju av tio av de som arbetar menar att deras arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap om deras reumatiska sjukdom. Kvinnor anser i större utsträckning att deras arbetsgivare har bristande kunskap och metoder, men både kvinnor och män har en negativ upplevelse överlag.

LÄS MER >
Ja
Nej

Totalutfall av samtliga respondenter.

ÅlderJaNej
19-22 år32 %68 %
23-32 år32 %68 %
KönJaNej
Kille41 %59 %
Tjej31 %69 %
SysselsättningJaNej
Arbetar32 %68 %